สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

เปิดตัวโครงการทักษะชีวิตฟุตบอล ZOV

เปิดตัวโครงการทักษะชีวิตฟุตบอล ZOV

องค์กรการกุศลที่มอบสวัสดิการและการศึกษาสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กในบัลแกเรีย ร่วมมือกับโค้ชทีมฟุตบอลจำนวนหนึ่งเพื่อจัดทำโครงการทักษะชีวิตฟุตบอล Tatyana Dimitrova Park ที่เกิดในบัลแกเรีย ได้รับทุนสนับสนุน  Vodafone World of Difference เพื่อพัฒนาโครงการทักษะชีวิตฟุตบอลกับ ZOV องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้วซึ่งให้สวัสดิการและการศึกษาแก่เด็กที่พำนักอยู่ในการดูแลของสถาบันในบัลแกเรีย เมื่อวันที่...

Continue reading...