สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

ใหม่ในปกอ่อน

ใหม่ในปกอ่อน

Philosphia Botanica ของลินเนอัส แปลโดย Stephen Freer (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 35, 89.50 ดอลลาร์) การแปลภาษาอังกฤษฉบับเต็มครั้งแรกตั้งแต่ปี 1775 ของหนังสือคลาสสิกเล่มนี้ที่สรุปงานของ Linnaeus เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและอนุกรมวิธานของพืช...

Continue reading...